ANTENA INTERNA MULTILASER STYLE VHF/UHF/FM/HDTV DIGITAL - RE202